Мамандығы

Біліктілігі

Оқу мерзімі

1.

0301000 «Емдеу ісі»

0301013 «Фельдшер»

2 жыл 10 ай.

0301023 «Акушер»

2 жыл 10 ай.

2.

0302000 «Мейіргер ісі»

0302033 «Жалпы тәжірибедегі мейіргер»

2 жыл 10 ай.

3.

0303000 «Гигиена және эпидемиология»

0303013 «Гигиенист - эпидемиолог»

2 жыл 10 ай.

4.

0304000 «Стоматология»

0304023 «Дантист»

2 жыл 10 ай.

5.

0305000«Лабораториялық диагностика» 

0305013 «Медициналық лаборант»

2 жыл 10 ай.

6.

0306000 «Фармация»

0306013 «Фармацевт»

2 жыл 10 ай.

7.

0307000 «Ортопедиялық стоматология»

0307013 «Тіс технигі»

1 жыл 10 ай.

 

8.

 

1121000 «Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу»

 

1121023 «Медициналық жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету бойынша электромеханик»

 

1 жыл 10 ай.