ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»
управления здравоохранения г. Шымкент

Қорытынды мемлекеттік аттестация туралы бітіруші түлектерге Хабарландыру

Высший медицинский колледж Шымкента > Объявление > Қорытынды мемлекеттік аттестация туралы бітіруші түлектерге Хабарландыру

Қорытынды мемлекеттік аттестация туралы бітіруші түлектерге Хабарландыру

2020-2021 оқу жылының бітіруші  түлектеріне қорытынды мемлекеттік аттестация  «Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары білім алушыларының білімі мен дағдыларын бағалау, түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау, денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-249/2020 бұйрығына сәйкес жүргізіледі.

Денсаулық сақтау саласындағы білім еру бағдарламалары түлектерінің кәсіби даярлығын бағалау екі кезеңнен тұрады:
1) білімді бағалау;
2) дағдыларды бағалау.
Кәсіптік даярлықты бағалау түлектің таңдаған тілінде (қазақ, орыс немесе ағылшын) жүргізіледі.
Түлектердің білімін бағалау тест сұрақтарының көмегімен автоматтандырылған компьютерлік тестілеу арқылы жүргізіледі.
Түлектердің кәсіби дайындығын бағалау нәтижесі екі кезеңнің балдарынан  жинақталады және орташа арифметикалық саны ретінде шығарылады.
Техникалық және кәсіптік білім беру түлектерінің кәсіби дайындығын бағалау кестесі

 

Мамандық атауы 1-кезең

2-кезең

1

«Акушер(ка)» біліктілігімен «Емдеу ісі» 19.06.2021 25.06.2021

5

«Фармацевт» біліктілігімен «Фармация» 19.06.2021

25.06.2021

6

«Медициналық лаборант» біліктілігімен «Лабораториялық диагностика» 19.06.2021

25.06.2021

7

«Гигиенист-эпидемиолог» біліктілігімен «Гигиена және эпидемиология» 19.06.2021

25.06.2021

8

«Фельдшер» біліктілігімен «Емдеу ісі» 21-22.06.2021

25-26.06.2021

9

«Жалпы тәжірибедегі мейіргер» біліктілігімен «Мейіргер ісі» 22-23.06.2021

26-28.06.2021

10

«Тіс технигі» біліктілігімен «Ортопедиялық стоматлогия» 24.06.2021

28.06.2021

11 «Дантист» біліктілігімен «Стоматология» 24.06.2021

28.06.2021

Leave a Reply