Cабақ кестесі

Теориялық және тәжірибелік сабақтар кестесі

2023-2024 оқу жылының І жарты жылдығына арналған

Емдеу ісі

Мейіргер ісі

Фармация, Лабораториялық диагностика, Гигиена және эпидемиология

Стоматология

Қолданбалы бакалавр

Акушер ісі

Практикалық сабақтар кестесі

2023-2024 оқу жылының І жартыжылдығына

Емдеу ісі

Мейіргер ісі

Фармация, Лабораториялық диагностика, Гигиена және эпидемиология

Стоматология

Қолданбалы бакалавр және массажист

Акушер ісі