09160100

«Фармация» мамандығы

Бөлім меңгерушісіНурманова Ботакоз Сабитовна
Почтаfarm.labdiagn@shmk.kz
Телефон+7 (7252) 53-09-10

Оқытудың нормативтік мерзімі:

2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында

4S09160101  «Фармацевт» біліктілігі

Білім беру түрі: күндізгі

Оқытудың кредиттік технологиясы кезінде білім алушылардың дайындық деңгейі базалық және кәсіптік құзыреттілікті қалыптастыру үшін базалық  және кәсіптік модульдері  меңгеруді көздейді:

 • Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасайды. Өзін-өзі жетілдіру құзыреттілігі
 • Сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.
 • Дәрілік заттар мен дәріхана ассортиментінің тауарларын көтерме және бөлшек саудада өткізу, дәріхананың немесе дәріхана қоймасының бөлімдеріне басшылық жасау және ұйымдастыру дағдыларын көрсетеді
 • Дәрілік препараттарды дайындайды және босатады, олардың сапасын бақылауды жүзеге асырады
 • Құзыреті шегінде фармацевтикалық қызмет саласындағы негізгі күрделілік санатының практикалық міндеттерін дербес шешеді, жұмыс жағдайын және оның болжамды өзгерістерін талдайды, ағымдағы және қорытынды бақылауды, бағалауды және түзетуді жүргізеді
 • Ұжым мен командада жұмыс істеу үшін қажетті коммуникативтік дағдылар кешенін меңгерген, әріптестерімен, басшылықпен, тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас жасайды.
 • Салауатты өмір салтын жүргізеді және насихаттайды,денсаулықты нығайту, өмірлік және кәсіби мақсаттарға жету үшін дене шынықтырумен және спортпен айналысады
 • Нормативтік-құқықтық базаның талаптарына сәйкес дәрілік заттарды, дәрілік өсімдік шикізатын және дәріхана ассортиментінің тауарларын қабылдауды, сақтауды ұйымдастырады
 • Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және дәріханалық ассортименттің басқа да тауарларын халыққа және медициналық ұйымдарға береді
 • Сауда залын ресімдеуге қатысады. Санитарлық-гигиеналық режим, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін сақтайды.
 • Дәріханаішілік дайындамаларды дайындайды және кейіннен сату үшін дәрілік заттарды өлшейді
 • Дәріхананың құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастырады және жоғары фармацевтикалық білімі бар мамандар болмаған кезде дәріхана ұйымына басшылықты жүзеге асырады
 • Медициналық ұйымдарды дәріханада бар дәрілік заттар мен дәріхана ассортиментінің тауарлары туралы хабардар етеді
 • Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсетеді.