09140100

«Лабораториялық диагностика» мамандығы

Бөлім меңгерушісіНурманова Ботагоз Сабитовна
Почтаfarm.labdiagn@shmk.kz
Телефон+7 (7252) 53-09-10

Оқытудың нормативтік мерзімі:

2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында

4S09140101 «Медициналық лаборант» біліктілігі

Білім беру түрі: күндізгі

Оқытудың кредиттік технологиясы кезінде білім алушылардың дайындық деңгейі базалық және кәсіптік құзыреттілікті қалыптастыру үшін базалық  және кәсіптік модульдері  меңгеруді көздейді:

 • Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды;
 • Өз қызметі барысында пациенттермен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді. Өз іс-әрекеттері мен жұмыс нәтижелері үшін жауапкершілік алады, сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды;
 • Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады;
 • Санитарлық заңнаманың, санитарлық-эпидемияға қарсы іс-шаралардың, технологиялық жетістіктер мен кәсіби дағдылардың сақталуына жауапты;
 • Жүргізілген жалпы клиникалық зерттеулердің сапасына, өз жұмысының нәтижелеріне жауап береді;
 • Медициналық ұйымдардың зертханаларында еңбек қызметі үшін жұмыс орнын тиімді ұйымдастыруға қабілетті;
 • Зертханалық гистологиялық зерттеулер жүргізу;
 • Кәсіби саладағы табысты нәтижелі қызмет үшін өз әлеуетін (білім, білік, тәжірибе, жеке қасиеттері және т. б.) іске асыру қабілеті;
 • Қоршаған және өндірістік ортаның зертханалық мониторингі: өз іс-әрекеттерін жоспарланған нәтижелермен байланыстыра алады, нәтижелерге жету барысында өзінің кәсіби қызметін бақылауды жүзеге асырады;
 • Заманауи технологияларды пайдалану арқылы жақсарту: технологияларға қажеттілікті анықтайды, қызметтің тиімділігін арттыру үшін зерттеулердің қазіргі заманғы зертханалық әдістерін қолданады, жоспарлайды және енгізеді;
 • Пайдаланылған материалды кәдеге жаратуды, пайдаланылған зертханалық ыдыстарды, құрал-саймандарды, қорғаныс құралдарын дезинфекциялауды және стерилдеуді жүргізеді;
 • Пациенттің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін кәсіби этикалық қағидаттарға бейілділігін көрсетеді;
 • Микробиологиялық, вирусологиялық, санитариялық-гигиеналық, клиникалық-диагностикалық және биохимиялық анализдерді есепке алу, баға беру және нәтижелерін жазып беру;
 • Қазіргі заманғы барлық биологиялық материалдардың нақтамасын, дифференциалдық нақтамасын лабораториялық және аспаптық әдістерді пайдалана отырып іске асыру;