Отделение «Лечебное дело»

Ташкенбаева Ботагоз Тлектесовна

Емдеу ісі бөлімінің меңгерушісі

Почтаfeldsher@shmk.kz
Номер+7 (7252) 53-09-10 (112)
Кабинет4-қабаттағы 417-бөлме

Жалпы медицина кафедрасы туралы

Бүгінгі таңда колледж түлектері қаланың, облыстың және облыстардың медициналық ұйымдарында ғана емес, біздің колледж қабырғасында да, Ресей, Украина, Германияның Медициналық және фармацевтикалық ұйымдарында да еңбек етуде. Біздің колледж жоғары оқу орындарын бітірген және халық пен білім алушылар арасында беделге ие түлектерімен мақтанады.

     0301000 «Емдеу ісі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы колледждің миссиясына, стратегиялық жоспарына, мақсаттары мен міндеттеріне және білім алушылардың біліктілік пен тиісті құзыреттерді алуға қанағаттануына сәйкес келеді. ББ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие мамандарды тәжірибеге даярлауға бағытталған.

Мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз ету мақсатында бөлімде мынадай жұмыстар жүргізіледі:

* теориялық және практикалық сабақтардың сапасын бақылау

* білім алушылардың үлгерімі мен сабаққа қатысуын ай сайын талдау;

* теория мен тәжірибе бойынша білімдерін бақылау;

* семестрге қосымша сабақтар мен кеңестер кестесін құру;

* үлгерімі төмен білім алушылар мен жеке жұмыс жасау;

* білім алушылардың пәндер бойынша білім сапасын жақсарту мақсатында оқытуда жаңа технологияларды енгізу.

Осы іс-шаралардың барлығы сабақтан қалудың алдын алуға, білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың дайындық сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Колледждің жұмыс-оқу жоспарында ББ игеру сапасын бақылаудың мынадай нысандары көрсетіледі:

– ағымдағы бақылау; аралық аттестаттау; қорытынды аттестаттау;

– кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру.

Барлық пәндер бойынша аралық аттестаттауды өткізу көзделеді, оның негізгі нысандары: бақылау жұмысы, сынақ, сараланған сынақ, емтихан болып табылады.

Емтихандар мен бақылау жұмыстарының саны білім алушы иеленуі тиіс білім, білік және құзыреттілік деңгейіне қойылатын талаптарға негізделе отырып айқындалады.

Білім алушының даярлық деңгейін бағалау үшін кәсіптік білім беру бағдарламасын меңгеру аяқталғаннан кейін қорытынды мемлекеттік аттестаттау өткізіледі. Білім алушылардың қорытынды мемлекеттік аттестаттау (АА) оқытудың толық теориялық және тәжірибелік курсын аяқтағаннан кейін, мамандықтың қолданыстағы оқу жоспарында белгіленген мерзімде ОӨП және КП өткеннен кейін жүргізіледі.

Шеберлік, пациенттермен қарым – қатынас жасау, практикалық манипуляцияларды пысықтау-бұл кәсіби қасиеттер білім алушылар практикалық сабақтарда, МО-да клиникалық практикадан өту кезінде қалыптасады.

Колледж әкімшілігі мен базалық МО практиканы ұйымдастыруға және өткізуге, студенттердің практикалық оқудан сәтті өтуі үшін қажетті жағдайлар жасауға, оларға практика бағдарламаларының мазмұнына жауап беретін жұмыс орындарын ұсынуға бірлесіп жауапты болады.    

Түлектер еңбек нарығында сұранысқа ие, үнемі оң пікірлер келіп тұрады.