09110200

«Ортопедиялық стоматология» мамандығы

Бөлім меңгерушісіБайдуйсенов Паржан Койбагарович
Почтаdantist@shmk.kz
Телефон+7 (7252) 53-09-10 (109)

Оқытудың нормативтік мерзімі:

1 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында

4S09110201  «Тіс технигі» біліктілігі

Оқу түрі: күндізгі

Білім берудің  модульдік –кредиттік технологиясында білім алушылардың оқыту деңгейі  базалық және кәсіби құзіреттерді қалыптастыру үшін базалық және кәсіби модульдерді дамытуды көздейді.

  • Жұмыста және өзін-өзі дамытуда ақпараттық компьютерлік технологияларды қолданады
  • Жұмыс ортасының эстетикасын бағалайды және қолдайды.
  • Пациентке / клиентке және оның отбасына денсаулықты сақтау және нығайту мәселелері бойынша кеңес беру дағдыларын меңгерген.
  • Ақпаратты басқару, сыни ойлау және шешім қабылдау дағдыларын қолдана отырып, өзінің оқу қажеттіліктерін мойындайды және оқу мақсатын қояды.
  • Стоматологиялық көмек көрсету процесінде пациенттермен, олардың отбасыларымен және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасау кезінде кәсіби этикалық қағидаттар мен нормаларды ұстанатынын көрсетеді.
  • Өз іс-әрекеттері мен жұмыс нәтижелері үшін жауапкершілік алады, сондай-ақ оң жұмыс жағдайын қолдайды.
  • Технологиялардың кең спектрін пайдалана отырып, әр түрлі жағдайларда әртүрлі адамдармен тиімді өзара іс-қимыл жасай алады.