Біліктілікті арттыру бөлімі

Қосымша білім беру бөлімі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министірлігінің 1992 жылдың 21 тамызында №400 бұйрығы негізінде Облыстық денсаулық сақтау бөлімі жанынан құрылған «Мамандандыру және біліктілігін арттыру курстары» Чимкент медицина училищесінің «Біліктілігін арттыру бөлімі» болып қайта құрылған. Қосымша білім беру бөлімі профессорлық-оқытушылық құрамының штаттық қатарынан және тәжірибелік денсаулық сақтау мамандарын қосымша дәріс беруге тартумен бірге бөліміндегі оқытушылардың күнтізбелік-тақырыптық бекітілген жоспарына сәйкес, оқулық дәрістер, сабақтар жүргізіледі. Қосымша білім беру бөлімінде әлемнің жетекші Университеттерінде мамандандырудан өткен жоғары білікті, жоғары және бірінші санаттағы ғылыми дәрежесі бар кандидаттар, ғылым докторлары, профессорлық-оқытушылық құрам дәріс береді, жұмыс істейді. Бөлім ИСО 9001: 2008 халықаралық стандарттың талаптарына сәйкес, сертификатталған. Тыңдаушыларды оқыту екі тілде жүреді, мемлекеттік және орыс тілінде. Мақсаты: Кәсіптік білімді, машықтар мен дағдыларды қолдау, кеңейту, тереңдету және жетілдіру, сондай-ақ жаңа (қосымша) құзыреттерді игеру үшін орта буын медицина қызметкерлерінің білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру. Міндеттері: Орта буын медицина қызметкерлерге қосымша және бейресми білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру. Білім беру бағдарламасы-оқытудың мақсатын, нәтижелері мен мазмұнын, білім беру процесін ұйымдастыруды, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттарын қамтитын білім берудің негізгі сипаттамаларының бірыңғай кешені. Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша қосымша білім беру – кадрлардың білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын, біліктілікті арттыру және сертификаттау курстары нысанында іске асырылатын оқыту процесі. Біліктілікті арттыру-бұрын алған кәсіптік білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қолдауға, кеңейтуге, тереңдетуге және жетілдіруге, сондай-ақ негізгі мамандық ішінде жаңа (қосымша) құзыреттерді игеруге мүмкіндік беретін қосымша білім беру нысаны. Біліктілікті арттыру бағдарламаларының ұзақтығы 2 кредиттен (60 сағат) 4 кредитке (120 сағат) дейін құрайды. Сертификаттау курсы-негізгі мамандық аясында тар мамандандыру бойынша қосымша кәсіби білімді, дағдыларды кеңейтуге, тереңдетуге және қалыптастыруға бағытталған қосымша білім беру нысаны. Сертификаттау курстарына арналған бағдарламалардың ұзақтығы 15 (450 сағаттан) 20 кредитке дейін (600 сағат). Бір несие 30 академиялық сағатқа тең. Бір академиялық сағаттың ұзақтығы - 50 минут. Бейресми білім беру бағдарламалары шеңберінде ғылыми-ақпараттық алмасу бойынша іс-шаралар, семинарлар, тренингтер (мастер-кластар) және т. б. өткізіледі. Медицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және сертификаттау курстары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № № ҚР ДСМ-305/2020 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылы 22 желтоқсанда № 21856 болып тіркелген) Денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасына, Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларына сәйкес мамандықтар бойынша жүзеге асырылады.